Tuesday, October 11, 2011

Performance Monitoring For Linux Servers

some of important commands and links to monitor the Linux servers performance monitoring are as fiollows:

1) htop command:

Press Shift + P to sort the processes by CPU consumption
Press Shift + M to sort the processes by Memory consumption


2) In top command.

When stats are in front of you with top command

Press 1 -->gives you the utilization of all CPU individually(If more than 1 cpu is used at that machine)
Shift + A to group the proesses by CPU,Memory consumption.
Press Shift + P to sort the processes by CPU consumption
Press Shift + M to sort the processes by Memory consumption

3) mpstat -P ALL

For multirocessor usage

4) free----->Memory Usage


To see Tcp connections:

netstat -tan | grep ':80 ' | awk '{print $6}' | sort | uniq -c


To see requests currently served by apache ( http://httpd.apache.org/docs/2.0/programs/apachectl.html)

watch -d apache2ctl fullstat

4) Get Sub process of Process
Top -p PID->Shift H ->press Key c

5) For the description of Sub process
ps -ALcf | grep Sub_PID

6) Tool Used for Thread Dump Analysis [Samurai]

1.Capature Thread Dump
2.Convert PID [Decimal to hexadecimal]
3.Find process Id in thread Dump for the description.


7) Tool to Analyze GC Logs and heap dump is HP Jmeter

8) command to get info related to Heap Size GC Info

java location\jmap -heap instantid

10) Clear content of the file
: >FileName

11) info relate gc
http://www.oracle.com/technetwork/java/gc-tuning-5-138395.html

12) Performance Monitoring :
http://publib.boulder.ibm.com/infocenter/javasdk/tools/index.jsp?topic=%2Fcom.ibm.java.doc.igaa%2F_1vg00011e17d8ea-1163a087e6c-7ffe_1001.html

13) Tool to Analyze GC Logs and heap dump is HP Jmeter
14) Command to open hpJmeter from Cmd prompt[to deal with out of memory exception when open directly]
java -Xmx15000m -jar hpjmeter.jar

15) Heap dump Analysis using tool jhat
http://dev.zhourenjian.com/blog/2011/01/08/use-jmap-and-jhat-to-detect-memory-leak.html

1 comment:

 1. đồng tâm
  game mu
  cho thuê nhà trọ
  cho thuê phòng trọ
  nhac san cuc manh
  số điện thoại tư vấn pháp luật miễn phí
  văn phòng luật
  tổng đài tư vấn pháp luật
  dịch vụ thành lập công ty trọn gói
  lý thuyết trò chơi trong kinh tế học
  đức phật và nàng audio
  hồ sơ mật dinh độc lập audio
  đừng hoang tưởng về biển lớn ebook
  chiến thắng trò chơi cuộc sống ebook
  bước nhảy lượng tử
  ngồi khóc trên cây audio
  truy tìm ký ức audio
  mặt dày tâm đen audio
  thế giới như tôi thấy ebook

  Vương Đông Đông vội vàng nói: "Không cần đâu, Chu Tam công tử ngươi lắm công nhiều việc, sao dám làm phiền đại giá của ngươi, có Lưu đại ca giúp đỡ bên cạnh ta là được rồi." Đều nói lòng của nữ nhân như kim đáy biển, lúc đầu địa vị của Lưu Phong ở trong lòng Vương Đông Đông còn không bằng Chu Tam bây giờ. Nhưng lần này không nhiều ngày lắm, Lưu Phong ở trong mắt Vương Đông Đông đã trở thành bình phong chắn gió rồi. Mặc dù bên trong đó có chút thành phần đùa bỡn, nhưng Vương Đông Đông không thừa nhận không được, cái nhìn của nàng đối Lưu Phong đã có biến chuyển rất lớn.

  Chu Cao Phi gật đầu cười cười, đưa mắt nhìn Vương Đông Đông và Lưu Phong rời đi, trong mắt bắn ra một tia quang mang hung ác.

  Đêm tối như mực, sau khi Lưu Phong kết thúc tọa thiền thì đêm đã khuya, trong lòng đột nhiên cảm thấy trống trải, trên giường vẫn còn lại đồ lót mà Liễu Thanh Nghi đã thay ra.

  Cầm lấy món đồ trên ngực có hoa văn màu đen đó, Lưu Phong lập tức nghĩ đến thân thể mềm mại kiều diễm đến tận xương của Liễu Thanh Nghi, mùi hương của bộ ngực nhè nhẹ tiến vào trong mũi hắn, trong lòng không khỏi dấy lên một trận rung động.

  Không tự kìm hãm được đặt áo con ở mũi hít một hơi thật sâu, nhất thời một luồng hương nữ tính bay thẳng vào lòng làm cho người ta huyết mạch căng phồng, trong nháy mắt làm nổi lên dục vọng sâu nhất trong lòng nam nhân.

  ReplyDelete

plz give ur comments !!!!!!